GoToStudy
Go to study in Australia Canada New Zealand UK

Đánh giá gần đây

Latest Blog Post

5 Things to Know About GoToStudy

Making the decision to study abroad can be momentous and a great leap forward for your personal development and career. GoToStudy was established to help students find and select the right courses for them in major academic regions and to ease the process


1. It’s Easy!! It really is, if you are thinking about studying abroad or have chosen a course abroad all you need to do is contact us and our consultancy is free. We’ve helped thousands of students on their journey with all kinds of queries so don’t hesitate to get in touch with us – and remember it’s FREE!!

We’re available via social media:

Facebook: https://www.facebook.com/GotoStudyOverseas/

Twitter: https://twitter.com/GoToStudyOS

Instagram: https://www.instagram.com/gotostudyinternational/

Or simply email us via info@gotostudy.com

2. We’re experts on universities in the whole of the UK, Australia, Ireland, New Zealand and Canada and our website hosts THE most comprehensive guide to universities in each region – check out our site now! http://www.gotostudy.com/

3. Not only do we know universities but we know courses and our online database (which is free to access) holds the key to prestigious courses across the regions we offer expertise in – we showcase these and offer our expertise to anyone who contacts us.

4. We are impartial

Tiếp tục đọc >>

Đăng vào Tháng Bảy 26, 2017


Tìm khóa học

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có hàng ngàn khóa học từ hàng trăm trường đại học ở nhiều nước. Hãy sử dụng nó để tìm ra các khóa học phù hợp với bạn!

Tìm khóa học theo chủ đề hoặc từ khóa

Feature-image-1

Đọc đánh giá

Tìm hiểu sinh viên khác đang nói những gì về các khóa học mà bạn quan tâm! Sinh viên đánh giá các khóa học thành 4 chuyên mục để bạn có thể tìm thấy khóa học nào là tốt nhất và quan trọng nhất đối với bạn.

Đã du học nước ngoài? Hãy kể cho chúng tôi nghe về việc đó.
Viết đánh giá

Feature-image-2

Hãy kết nối

Hãy tìm hiểu xem khi nào đại diện của các trường đại học sẽ viếng thăm thành phố của bạn, và kết nối với các chuyên gia tư vấn giáo dục trong khu vực của bạn để có thể hướng dẫn cho bạn về con đường đạt được mục tiêu học tập của mình!

Hãy xem các lượt viếng thăm của trường đại học và các sự kiện khác trong khu vực của bạn!

Feature-image-4